Φύλλα Εργασίας

  • Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης (ομοιοκαταληξία)
  • Ο Αργύρης και το πρόβλημα (ουδέτερα σε -μα, αόριστος)
  • Φρουτοπία (επιφωνήματα)
  • Τρύπωνας ο φαφαγάλος (γραμματική)
  • Αξιολόγηση - Γελάσαμε με την ψυχή μας