Φύλλα Εργασίας

  • Οι ιστορίες του παππού μου (αόριστος, παρατατικός)
  • Οι ιστορίες του παππού μου (γραπτός λόγος)
  • Οι ιστορίες του παππού μου, η συνέχεια (το επίθετο πολύς)
  • Στο νησί του Αιόλου (χαρακτηριστικά του μύθου)
  • Στο νησί του Αιόλου (συνώνυμες-αντιθετες-ομόηχες λέξεις)
  • Γεια σου χαρά σου Βενετιά (σχηματοποίημα)
  • Επανάληψη ενότητας (οι χρόνοι του ρήματος)
  • Αξιολόγηση - Ήτανε μια φόρα