Φύλλα Εργασίας

  • Όλου του κόσμου τα παιδιά
  • Το σχολείο του κόσμου (μέρη του λόγου, αντωνυμίες)
  • Τα δικαιώματα των παιδιών
  • Τα δικαιώματα των παιδιών (γραμματική)
  • Το μεγάλο μυστικό (χρόνοι)
  • Η 5η βασική αρχή των δικαιωμάτων των παιδιών
  • Αξιολόγηση - Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι