Φύλλα Εργασίας

  • Το νερό συστήνεται (κατανόηση κειμένου)
  • Πώς χρησιμοποιούμε το νερό (εργασία)
  • Το κατηγορούμενο
  • Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα (γραμματική)
  • Γράφω σωστά (ωφελώ, οφείλω, ύδωρ)
  • Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα (παρομοιώσεις)
  • Το νερό ταξιδεύει (αρκτικόλεξα και συντομογραφίες)
  • Ο νερουλάς (αρσενικά σε -ας)
  • Αξιολόγηση - Ρώτα το νερό τι τρέχει