Φύλλα Εργασίας

  • Σπίτι με κήπον (η απόστροφος)
  • Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια
  • Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια (αόριστα άρθρα, μέρη του λόγου)
  • Γάτος από σπίτι ζητά νέα οικογένεια (πτώσεις)
  • Οι ακροβάτες της θάλασσας
  • Οι ακροβάτες της θάλασσας (γραμματική)
  • Η γη και η θάλασσα (γραπτός λόγος)
  • Αξιολόγηση - Στη γη και στη θάλασσα