Διαδραστικά Φύλλα

  • Πως υιοθετήσαμε ένα κομμάτι της γης
  • Πως υιοθετήσαμε ένα κομμάτι της γης (ρήματα σε -ίζω)
  • Τα χαρτιά ανακυκλώνονται (ορθογραφία)
  • Τα χαρτιά ανακυκλώνονται
  • Το τετράδιο ζωγραφικής (ρύπανση νερού)
  • Το τετράδιο ζωγραφικής (τελικό -ν και τονισμός που, πως, η)
  • Αξιολόγηση - Ο κόσμος γύρω μας