Διαδραστικά Φύλλα

  • Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (πλάνο γραπτού λόγου)
  • Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (αξιολόγηση ιστορίας, βοηθητικά επίθετα)
  • Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (ο αόριστος)
  • Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (αόριστος-εξαιρέσεις)
  • Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (παρατατικός)
  • Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (ενεστώτας, αόριστος, παρατατικός)
  • Η πόλη χάθηκε στο χιόνι (ενεστώτας, αόριστος, παρατατικός β' μέρος)
  • Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε (δελτίο καιρού)
  • Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε (γραμματική)
  • Αξιολόγηση - Πολιτείες ντυμένες στα λευκά