Φύλλα Εργασίας

  • Η ελιά (απόστροφος και προσωποποίηση)
  • Οι μύθοι και η ελιά
  • Η ελιά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο (η παράγραφος)
  • Η ελιά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο (Κύρια Ονόματα)
  • Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο
  • Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο (γραμματική)
  • Αξιολόγηση - Η ελιά