Φύλλα Εργασίας

  • Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι (προσωπικές αντωνυμίες)
  • Κάτω απ' το χιόνι (προσωποποίηση)
  • Ο εγωιστής γίγαντας (τα μέρη του λόγου)
  • Ο εγωιστής γίγαντας (οι χρόνοι του ρήματος, ενεστώτας, αόριστος, παρατατικός)
  • Αξιολόγηση - Ιστόριες του χειμώνα