Φύλλα Εργασίας

  • Αξέχαστα γενέθλια (εξακολουθητικός και στιγμιαίος μέλλοντας)
  • Μικρομαγειρέματα (προστακτική)
  • Φτιάχνουμε προσκλήσεις (οι χρόνοι του ρήματος)
  • Από το ημερολόγιο του Έλντον (παιχνίδια με τις λέξεις)
  • Το χαρούμενο λιβάδι (βιβλιοπαρουσιάσεις)
  • Το χαρούμενο λιβάδι (παύλα, επαυξημένες προτάσεις)
  • Αξιολόγηση - Έλα στην παρέα μας!