Φύλλα Εργασίας

  • Mια περιπέτεια για τον Ρωμαίο (παρακείμενος)
  • Μια περιπέτεια για τον Ρωμαίο (σημεία στίξης, λεξιλόγιο)
  • Ένας αρλεκίνος από χαρτί
  • Όρνιθες (ευθύς και πλάγιος λόγος)
  • Πρώτη φορά στο θέατρο (προετοιμασία μιας θεατρικής παράστασης)
  • Αξιολόγηση - Η παράσταση αρχίζει