Διαδραστικά Παιχνίδια

  • Ισοδυναμία Κλασμάτων
  • Οι αριθμοί από το 1000 - 9999
  • Πρόσθεση με πενταψήφιους αριθμούς
  • Οι αριθμοί μέχρι το 1 000 000
  • Πολλαπλασιασμός από το 1000 – 10 000 (πράξεις κάθετες)
  • Πολλαπλασιασμός από το 1000 – 10 0000 (πράξεις κάθετες)