Φύλλα Εργασίας

 • Αισθητοποίηση αριθμών μέχρι το 10000
 • Αξία θέσης ψηφίου
 • Διαίρεση
 • Προβλήματα
 • Ευθεία - Ευθύγραμμο τμήμα - Ημιευθεία - Είδη γωνιών
 • Συντεταγμένες
 • Κλάσματα
 • Δεκαδικοί - Κλάσματα
 • Αξιολόγηση 1
 • Αξιολόγηση 2
 • Αξιολόγηση 3