Φύλλα Εργασίας

 • Το εκατομμύριο
 • Προβλήματα
 • Ποσοστά - Δεκαδικοί και κλασματικοί αριθμοί
 • Δεκαδικοί αριθμοί (Δέκατα - Εκατοστά - Χιλιοστά)
 • Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς αριθμούς
 • Στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών
 • Μονάδες μέτρησης
 • Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς
 • Γραφική παράσταση
 • Αξιολόγηση 1
 • Αξιολόγηση 2