Φύλλα Εργασίας

  • Σπορά
  • Στάχυ
  • Θέρισμα
  • Στάχυ (Εικόνα Πινακίδας)
  • Θέρισμα (Εικόνα Πινακίδας)
  • Το ψωμί
  • Οι γεωργοί οργώνουν (Εικόνα Πινακίδας)
  • Οι γεωργοί οργώνουν - 1 (Εικόνα Πινακίδας)
  • Οι γεωργοί οργώνουν - 2 (Εικόνα Πινακίδας)
  • Δήμητρα, η θεα της Γεωργίας (Εικόνα Πινακίδας)